Ngày 01.03.2022 Rượu DR-JACK được triển lãm tại Cầu Ngói Thanh Toàn Huế và ở đây chúng tôi giới thiệu 3 loại rượu chính là rượu Whisky, rượu gạo tím hữu cơ, rượu trắng rồng đỏ.
 

Nhân viên nấu rượu của công ty Dr.Jack

Ca sĩ Long Nhật và khách tham quan, thưởng thức rượu Dr.Jack

Khách hàng Hà Nội với rượu Dr.Jack

Leave a comment